Powrót Światła Życia - budzenie swojego Wyższego JA

Powrót Światła ŻyciaTeraz w czasach pandemicznych, na całym świecie odżywa nauka i praktyki MerKaBy.

Uważam, że znów dochodzimy do takiego momentu w historii ludzkości, w którym zaczyna się kolejny wielki skok w świadomości ludzi, a na świecie rozprzestrzenia się promieniujące światło.

Jestem przekonana, że Mer-Ka-Ba jest taką bramą lub wielkim oknem pomiędzy wymiarami, która prowadzi nas na wyższy poziom świadomości i może stać się katalizatorem tych wielkich przemian, zwanych wzniesieniem. Żeby przenieść się do innych wymiarów duchowości trzeba chcieć zharmonizować niższe z wyższym i dokonać harmonizacji dwóch półkul mózgu oraz odrodzenia połączeń pomiędzy nimi co będzie sprzyjało duchowemu rozwojowi i doświadczaniu bezwarunkowej miłości.

Merkaba pozwali nam doświadczyć miłości bezwarunkowej, uzdrowić siebie i uzdrawiać innych. Ona pomaga nam w tworzeniu każdej harmonijnej rzeczywistości, jakiej tylko zapragniemy. Można ją "zaprogramować", ona może zrobić wszystko, jedyne ograniczenie stanowią ramy naszej wiary oraz wyobraźni. Merkaba jest także narzędziem, które można wykorzystywać dla unoszenia się do innych wymiarów.
Warto jednak wyjaśnić czym jest Merkaba, opowiem więc o potokach energii czyli kanałach energetycznych oraz polach energetycznych, które otaczają nasze ludzkie ciało.

Pierwsze określenie dotyczy prany lub qi, czyli Siły życiowej. Ta niewidzialna dla wielu energia istnieje w dużych ilościach wszędzie we wszechświecie. Wchodzi do naszego ciała poprzez czubek głowy. Główny potok przechodzi przez środek naszego ciała i wygląda jak rurka. Przechodzi przez główne ośrodki energetyczne, zwane czakrami. Nazwa ta oznacza "obracające się koło" i jest związana z tym, jak wyglądają te skomplikowane potoki energetyczne. Starożytni Egipcjanie uważali, że człowiek ma 13 czakr, mówili również o innych ośrodkach energetycznych. My jako kosmoenergeci pracujemy na tej trzynastce, zarówno ciał jak i czakr. To od czakr odchodzą rozgałęzione linie energetyczne - meridiany, które docierają do każdej komórki naszego ciała. Potok prany oraz meridiany tworzą dookoła naszego ciała pole prany. Przechodzimy łagodnie do aury. Aura - jest to pole energetyczne w kształcie jaja, które otacza nasze ciało i zmienia swój kolor w zależności od naszych myśli, odczuć oraz emocji. Oprócz aury posiadamy również setki pól elektromagnetycznych. One mają precyzyjne kształty geometryczne. Pola prany - to gwiezdny czworościan, trójwymiarowa Gwiazda Dawida. Człowiek może obracać dwoma gwiezdnymi czworościanami z trzech w przeciwnych kierunkach, tworząc przy tym olbrzymie wielometrowe pole energetyczne czyli ciało światła, Merkaba. Starożytni Egipcjanie oznaczali ten twór energetyczny jako Mer-Ka-Ba. Mer – to rodzaj światła wirującego w sobie. Ka - sam Duch. Ba – ludzkie ciało, siła Ducha. Wszystko razem oznacza wirujące światło. W Biblii Mer-Ka-Ba jest określana jako merkava, tron Boga. W języku hebrajskim słowo merkaba oznacza zarówno rydwan, jak i tron. W Kabale nazywana jest Rydwanem Światła, Kwiatem Życia, symbolem sekretnej świętej geometrii. W rzeczywistości Merkaba może być wszystkim, chociaż ma określony pierwotny "kształt" w postaci obracających się kół-obręczy, może też pełnić wszelkie funkcje, przekazane jej przez naszą świadomość. Merkaba to interakcja fizycznego, astralnego i mentalnego ciała człowieka. Ciało fizyczne działa jak stojan. Astrosom obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podczas gdy Mentosom obraca się przeciwnie. Po osiągnięciu określonej prędkości rotacji ciał subtelnych, pole energii wokół człowieka zamienia się w kryształ, który nazywa się aktywowaną merkabą, która jest w stanie zdziałać prawdziwe cuda.

Ciało fizyczne człowieka z jego polem dookoła jest najcenniejszym narzędziem ziemian, w całym wszechświecie nie ma nic podobnego co do mocy czy potencjału. Obecnie nie będziemy mówili o wykorzystaniu merkaby dla przemieszczenia się w czasie czy przestrzeni. Natomiast każdy z 800 milionów ludzi może zostać stwórcą siebie i chwalić boga w sobie, by zmieniać swoje otoczenie i świat dookoła siebie.

Kryzys ludzkości polega na tym, że cały świat jest skupiony wyłącznie na merkabach zewnętrznych i z powodu niektórych istot zapomniał o bogu wewnątrz siebie. A zależność od merkaby zewnętrznej prowadzi do tego, że osoba, zarządzająca oraz posiadająca merkaby zewnętrzne, rządzi wszystkimi i wszędzie.

Misją Merkaby - jest ustanowienie harmonii pomiędzy osobistym "JA" oraz istotnym "Ja jestem", czyli niższego z wyższym. Energetyka piramidy wschodzącej, ewolucyjnej porusza się ze wskazówkami zegara, natomiast opadająca, inwolucyjna porusza się w kierunku przeciwnym. W organizmie człowieka są to potoki wschodzące oraz opadające, materializacja i dematerializacja, niszczenie i tworzenie, śmierć i odrodzenie.

Merkaba, uczy nas że śmierć duchowego jest narodzeniem ciała fizycznego, a śmierć ciała – obudzeniem duchowego. Merkaba jest tajemną nauką transformacji niższego w wyższe, metali nieszlachetnych w szlachetne złoto, która dawała i daje władzę dla transformowania siebie z jednego wymiaru w inny.

Jest wizualnym, symbolicznym obrazem prawa podobieństwa, które zostało przekazane ludziom w tablicach szmaragdowych, pieczęci Króla Salomona, wielkim symbolu makrokosmosu, Skupienie się na niej nie tylko rozjaśnia świadomość i serce człowieka, lecz również wynosi go na inny poziom bycia. Jednocześnie Merkaba jest najpotężniejszym narzędziem cudownego uzdrowienia i ochrony. Jej energetyczny wpływ na organizm i los człowieka, z jednej strony, uaktywnia ukryte siły regeneracji i odmładzania, a z drugiej całkowicie neutralizuje karmę rodową oraz osobistą. Medytacyjne skupienie na Merkabie całkowicie zmienia pole energetyczne człowieka, jego aurę. Merkaba ma bardzo dużo zalet. Stosując jej właściwośći możemy przywrócić potok prany przez szyszynkę co pozwala nam wzmocnić swoje zdolności telepatyczne i pozazmyslowe. Merkaba harmonizuje dwie półkule mózgu oraz odbudowuje połączenia między nimi. Jej trening wzmacnia naszą wrażliwość oraz zdolności umysłowe naszego mózgu. Merkaba sprzyja rozwojowi duchowemu. Pomaga nam połączyć się z naszym Wyższym Ja z nami samymi na wyższym poziomie świadomości.

Zapraszamy na treningi wyrównania wibracji swojego ciała i duchowości, aby móc wznieść się ponad swoje deficyty, troski, niepowodzenia aby osiągnąć stan szczęścia i zadowolenia z życia, a także aby uniknąć ciężkich energetycznych i fizycznych schorzeń. To rehabilitacja naszej duszy i ciała w jednym. To jednocześnie nauka holistycznego widzenie świata materii i eteru. Już najwyższy czas na wzbicie się ponad lęki, strach i iluzje dnia dzisiejszego i jutra.

Centrum Kosmotransformacji „JolliSviet” w Warszawie, rozpoczyna 02 kwietniu 2022 roku, cykl 5 spotkań w formie treningowej „Budzenie swojego Wyższego JA z Kosmoenergetyką” Możesz rozpocząć pracę z wewnętrzną merkabą pod naszym okiem, doświadczonych mentorów, nauczymy Cię jak prawidłowo z niej korzystać, wyjaśnimy, do czego jest przeznaczona, jaką rolę pełni dla ciebie.

Treningi odbędą się w siedzibie Niezależnej Szkoły Kosmoenergetyki w Warszawie na Saskiej Kępie, Al. St. Zjednoczonych 24. Poprowadzą je: Jolanta i Svetlana – Progresorki Kosmoenergetyki.

Telefony kontaktowe: 690 365 837501 619 757.

Kontakt

Zapisy do dnia 20 marca, liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy, powiedz swoim przyjaciołom.
Jolanta J. P-Z